srdce
Inspired by Lucie Bílá

Pravidla soutěže

Všeobecné podmínky obsahují základní informace o těchto stránkách, a pravidla v nich uvedená jsou závazná jak pro soutěžící, tak pro provozovatele serveru. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí uživatelů a související ochraně osobních údajů.
 

I. DEFINICE

 • 1. Každá soutěž se řídí pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném přímo v soutěžním příspěvku.

 • 2. Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) je:
  - Osoba, která se účastní soutěže odpovědí na soutěžní otázku dle zadaných pravidel.

 • 3. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) je LB exclusive coffee s.r.o, Cílkova 637/28, Kamýk, Praha 4, 142 00, IČ: 08484562, DIČ: CZ08484562

 • 4. Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a byl vybrán či jinak vylosován dle podmínek dané soutěže.

 • 5. Účast v soutěžích je dobrovolná
   

II. OBECNÁ PRAVIDLA

 • 1. Soutěže se mohou účastnit všichni návštěvníci stránky starší 18 let, kteří splňují podmínky pro účast na soutěžích a souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele.

 • 2. Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito smluvními podmínkami.
   

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 • 2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

IV. ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

 • 1. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, název pořadatele, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky. V průběhu trvání soutěže se jí mohou uživatelé zúčastnit zodpovězením soutěžních otázek nebo podle dalších zveřejněných podmínek.

 • 2. Výhercem soutěže se stane účastník, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže.

 • 3. Výherci jsou informováni o své výhře prostřednictvím emailu.

 • 4. Výhry jsou zasílány v rámci České Republiky a Slovenské republiky na adresy výherců uvedených při komunikaci po soutěži. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 14 dnů uložena v kancelářích provozovatele k osobnímu vyzvednutí. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele.

 • 5. Pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

 • 6. Výhry jsou právně nevymahatelné.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel účastí v soutěži potvrzuje, že s nimi byl seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 • 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto smluvních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na Portálu.

 • 3. Tato pravidla jsou platná ode dne 1. 1. 2021

 

srdce