více...

Nadace

Můj charitativní projekt „Charita Lucie Bílé z.s.“ získává finanční prostředky prodejem originálních šperků mé vlastnoruční výroby a nyní nově i z části výtěžku prodeje kávy LB Coffee. Získaný obnos věnuji na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdravotním postižením a pomoc osobám v mimořádně těžkých životních situacích. V současné době jsem také patronkou nadace Nové háro a podporuji i obnovu církevních a kulturních staveb. 

S úctou a díky
Vaše Lucie Bílá

lucie bílá
Nadace
  • Podívejte se do galerie
Dlouhý háro
Díky vašim nákupů jste přispěli 133 050 Kč
na mou charitativní činnost. Děkuji. Získaný obnos jsem věnovala na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdravotním postižením.
srdce
logo nadace dlouhé háro
Hlavním posláním nadace Nové háro je pomáhat onkologicky nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů. Zdarma jim vyrábíme paruky z pravých vlasů na míru. Pro nadaci jsem vyrobila unikátní šperk „Andílek pro Markétku“, jejímž nákupem přispějete také na Nové háro.

Děkuji projektu Nové Háro, který dělá šťastnou i mne! Lucie
srdce
srdce