srdce
Inspired by Lucie Bílá
Lucie Bílá

Můj charitativní projekt „Charita Lucie Bílé z.s.“ získává finanční prostředky prodejem originálních šperků mé vlastnoruční výroby a nyní nově i z části výtěžku prodeje kávy LB Coffee. Získaný obnos věnuji na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdravotním postižením a pomoc osobám v mimořádně těžkých životních situacích. V současné době jsem také patronkou nadace Nové háro a podporuji i obnovu církevních a kulturních staveb. 

S úctou a díky
Vaše Lucie Bílá

135 050 Kč

Děkuji za vaše dobrá srdce

Díky vašim nákupů přispíváte na mou charitativní činnost. Získaný obnos jsem věnovala na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdravotním postižením. Děkuji, Lucie

Lucie Bílá
Hlavním posláním nadace Nové háro je pomáhat onkologicky nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů. Zdarma jim vyrábíme paruky z pravých vlasů na míru. Pro nadaci jsem vyrobila unikátní šperk „Andílek pro Markétku“, jejímž nákupem přispějete také na Nové háro.
srdce