srdce
Inspired by Lucie Bílá
Lucie Bílá

Môj charitatívny projekt "Charita Lucie Bílej z.s." získava finančné prostriedky predajom originálnych šperkov mojej vlastnoručnej výroby a teraz aj z častí výťažku kávy LB Coffee. Tento obnos venujem na nákup kompenzačných pomôcok pre osoby s vážnym zdravotným postihnutím a osobám v mimoriadne ťažkých životných situáciách. V súčasnej dobe som tiež patrónkou nadácie Nové háro a podporujem aj obnovu cirkevných a kultúrnych stavieb.

S úctou a vďakou
Vaša Lucie Bílá

 

135 050 Kč

Ďakujem za vaše dobré srdcia

Vďaka vašim nákupom prispievate na moju charitatívnu činnosť. Získaný obnos som venovala na nákup kompenzačných pomôcok pre osoby s vážnym zdravotným postihnutím. Ďakujem, Lucia

Lucie Bílá
srdce