srdce
Inspired by Lucie Bílá
Lucie Bílá

Môj charitatívny projekt "Charita Lucie Bílej z.s." získava finančné prostriedky predajom originálnych šperkov mojej vlastnoručnej výroby a teraz aj z častí výťažku kávy LB Coffee. Tento obnos venujem na nákup kompenzačných pomôcok pre osoby s vážnym zdravotným postihnutím a osobám v mimoriadne ťažkých životných situáciách. V súčasnej dobe som tiež patrónkou nadácie Nové háro a podporujem aj obnovu cirkevných a kultúrnych stavieb.

S úctou a vďakou
Vaša Lucie Bílá

 

135 050 Kč

Lucie Bílá
Hlavným poslaním nadácie Nové háro je pomáhať onkologicky chorým deťom a mladým ľuďom po strate vlasov. Zadarmo im vyrábame parochne z pravých vlasov na mieru. Pre nadáciu som vyrobila unikátny šperk „Anjelik pre Markétku“, ktorej nákupom prispejete aj na Nové háro.
srdce